Novosti i najave

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 27. siječnja 2015. godine u 10.00 sati, dođu u prostorije Gradske vijećnice općine Posušje, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za eksploataciju arhitektonsko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Osoje u općini Posušje, na zemljištu označenom kao k.č. 2405, k.o. Osoje, općina Posušje.
                                                                                                       Tekst poziva

Više...

Gospodarsko društvo „Bokoćuša“ d.o.o., Ljubuški, podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za eksploataciju (površinski kop) i pogon za preradu arhitektonsko-građevnog kamena na zemljištu označenom kao k.č. broj: 1121 i 1119 k.o. Crveni Grm, u naselju Crveni Grm, općina Ljubuški. Javni uvid započet će 11. 08. 2014. g. i trajat će do 09. 09. 2014. g.

Više...

Gospodarsko društvo „BGL COMMERCE“ d.o.o., Posušje, podnijelo je zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za dogradnju i proširenje farme muznih krava na zemljištu označenom kao k.č. 816 k.o. Osoje, u naselju Osoje, općina Posušje. Javni uvid započet će 16. 07. 2014. g. i trajat će do 14. 08. 2014. g.

Više...