Srijeda, Veljača 20, 2019
   
Text Size

Pretražite novosti i dokumente

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Traži

Ključna Riječ komunalno Ukupno rezultata: 7.

Rezultati pretraživanja

  1. O nama

    Kategorija: Djelokrug Ministarstva/Djelokrug Ministarstva

    ... zaštitu okoliša, stambeno i komunalno gospodarstvo u okviru nadležnosti Županije kao i druge poslove za koje je nadležno, izuzev upravnog nadzora nad pojedinačnim aktima iz samoupravnog djelokruga općine. ...
    Petak, 23 Studeni 2012
  2. Sektor prostornog uređenja i graditeljstva

    Kategorija: Djelokrug Ministarstva/Djelokrug Ministarstva

    ... i stambeno-komunalnog gospodarstva, -praćenje stanja u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva i poduzimanje odgovarajućih mjera, -pripremanje i izradu zakona, ...
    Petak, 23 Studeni 2012
  3. Stanovanje i komunalno

    Kategorija: Stanovanje i komunalno/Stanovanje i komunalno

    Zakoni Zakon o komunalnom gospodarstvu ( "NN. ŽZH" broj 14/00, 07/03, 17/03, 08/12 ) Zakon o najmu stanova ( "NN. ŽZH" broj 15/01 ) Zakon o uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova ...
    Četvrtak, 22 Studeni 2012
  4. Prostorno uređenje i građenje

    Kategorija: Prostorno uređenje i građenje/Prostorno uređenje i građenje

    ... zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ("NN. ŽZH" broj 15/01 ) Zakon o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva ("NN. ŽZH" broj 08/13, 5/17 ) Stanovanje i komunalno ...
    Četvrtak, 22 Studeni 2012
  5. O nama

    Kategorija: O nama/O nama

    ... i zaštitu prirodnog okoliša, - građenje i stambeno komunalno gospodarstvo, - laboratorijska ispitivanja stijena, mineralnih sirovina i voda, - istraživanja prirodnih resursa (voda, šuma, ruda i minerala, ...
    Utorak, 20 Studeni 2012
  6. Stanovanje i komunalno

    Kategorija: Kategorija

  7. Stanovanje i komunalno

    Kategorija: Sekcija

Parametri pretraživanja
Pretraži Samo: